Ceník služeb, které poskytujeme v naší ordinaci (Smečno)

Vyšetření: 

hrazená z veřejného zdravotního pojištění - t.č. pracujeme na nasmlouvání výkonů se zdravotní pojišťovnou

CRP vyšetření z kapilární krve

K odlišení virové a bakteriální infekce -  výsledek do 5 min. 

StrepTest

Detekce streptoccocus pyogenes z výtěru z krku - výsledek do 5 min.

Orientančí otoskopické vyšetření

K vyloučení zánětu středouší

 

StrepTest

Detekce streptoccocus pyogenes z výtěru z krku - výsledek do 5 min.

Orientančí otoskopické vyšetření

K vyloučení zánětu středouší

Ostatní vyšetření a výkony: které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

Lékařská prohlídka na vlastní žádost

500 kč

Ceník:

Ceník platný od 1.2.2022

Vyšetření: hrazená z veřejného zdravotního pojištění

CRP vyšetření z kapilární krve

K odlišení virové a bakteriální infekce -  výsledek do 5 min. 

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 200 kč

StrepTest

Detekce streptoccocus pyogenes z výtěru z krku - výsledek do 5 min.

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 200 kč

Orientančí otoskopické vyšetření

K vyloučení zánětu středouší

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 150 kč

Vyšetření glykémie (hladiny krevního cukru)

K vyloučení diabetes mellitus, hypoglykémie - výsledek do 5 minut

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 150 kč

Inhalační terapie přímo v ordinaci (adrenalin, FR)

Inhalace léčiva při infekci dýchycích cest, např. laryngitidě

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 150 kč

Vyšetření pulsním oxymetrem

K zhodnocení okysličení krve - výsledek do 5 minut

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 100 kč

Antigenní testy na COVID-19

Průkaz Ag infekce SARS CoV 2

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 350 kč

Vyšetření moči Uricultem

Průkaz infekce močových cest kultivací na třech mediích-výsledek do 24h

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 200 kč

Nastřelení náušnic včetně plastových náušnic (obě uši)

700 kč

Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné očkování

200 kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

300 kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce do druhého dne

500 kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

300 kč

Administrativní úkon provedený na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

(například osvobození z TV, doporučení rekreace mimo období prázdnin, atd.)

200 kč

Kopie 1 strany zdravotní dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

5 kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro cesty do zahraničí

300 kč

EMLA aplikace znecitlivujícího krému (lidocain) na pokožku před vpichem očkovací látky, snižujeme jejich strach z očkování. Aplikace se provádí 10 minut před očkováním

100 kč

Posudková činnost:

Vyšetření a vydání potvrzení před nástupem do 

200 kč

Každá další přihláška do

50 kč

Vydání posudku o způsobilosti ke vzdělávání na SŠ a VŠ

200 kč

Vydání posudku o způsobilosti k výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele (brigády)

300 kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání, do škol na žádost rodičů či školy

300 kč

Vydání potvrzení pro účast na sportovních akcích, aktivní sportovní činnost

200 kč

Vydání posudku o způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích (tábory, rekreace)

200 kč

Vydání zdravotního průkazu (např.. potravinářsky)

300 kč

Vyplnění formuláře úrazového pojištění, návrhu na lázeňskou péči, ozdravovny

300 kč

Vydání posudku o způsobilosti k řízení motorových vozidel

500 kč

Rozšíření řidičského průkazu

200 kč

Vydání dokladů pro soudy, sociální a pracovní úřady

500 kč

Zapůjčení kojenecké váhy na týden

200 kč

Zapůjčení inhalátoru na týden

100 kč

Zapůjčení elektrické odsávačky mateřského mléka Medela na týden

250 kč

Zapůjčení infražářiče na týden

100 kč

Zapůjčení měřiče okysličení krve na týden

100 kč

Záloha za půjčení pomůcky

500 kč

Smlouvy máme uzavřeny s pojišťovnami: 

VZP (111), VoZP (201), ČPP (205), OZP (207), ZPMVR (211)