Ceník služeb, které poskytujeme v naší ordinaci (Smečno)

Vyšetření: 

hrazená z veřejného zdravotního pojištění - t.č. pracujeme na nasmlouvání výkonů se zdravotní pojišťovnou

CRP vyšetření z kapilární krve

K odlišení virové a bakteriální infekce -  výsledek do 5 min. 

StrepTest

Detekce streptoccocus pyogenes z výtěru z krku - výsledek do 5 min.

Orientančí otoskopické vyšetření

K vyloučení zánětu středouší

 

Ceník služeb, které poskytujeme v naší ordinaci (Smečno)

hrazená z veřejného zdravotního pojištění - t.č. pracujeme na nasmlouvání výkonů se zdravotní pojišťovnou

StrepTest

Detekce streptoccocus pyogenes z výtěru z krku - výsledek do 5 min.

Orientančí otoskopické vyšetření

K vyloučení zánětu středouší

Nastřelení náušnic včetně plastových náušnic (obě uši)

700 kč

Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné očkování

200 kč

Lékařská prohlídka na vlastní žádost

500 kč

Ceník služeb, které poskytujeme v naší ordinaci

Postupně se budeme snažit poskytovat všechny níže uvedené služby,  aktuální dostupnost ověříte přímo v ordinaci, příadně emailem, či telefonicky!

Vyšetření: hrazená z veřejného zdravotního pojištění

CRP vyšetření z kapilární krve

K odlišení virové a bakteriální infekce -  výsledek do 5 min. 

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 200 kč

StrepTest

Detekce streptoccocus pyogenes z výtěru z krku - výsledek do 5 min.

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 200 kč

Orientančí otoskopické vyšetření

K vyloučení zánětu středouší

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 150 kč

Vyšetření glykémie (hladiny krevního cukru)

K vyloučení diabetes mellitus, hypoglykémie - výsledek do 5 minut

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 150 kč

Inhalační terapie přímo v ordinaci (adrenalin, FR)

Inhalace léčiva při infekci dýchycích cest, např. laryngitidě

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 150 kč

Vyšetření pulsním oxymetrem

K zhodnocení okysličení krve - výsledek do 5 minut

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 100 kč

Antigenní testy na COVID-19

Průkaz Ag infekce SARS CoV 2

hrazeno zdravotní pojišťovnou

pro samoplátce 350 kč

Ostatní vyšetření a výkony: které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

Výpis z dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

200 kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

200 kč

Administrativní úkon provedený na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

(například osvobození z TV, doporučení rekreace mimo období prázdnin, atd.)

150 kč

Kopie 1 strany zdravotní dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

2 kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro cesty do zahraničí

200 kč

EMLA aplikace znecitlivujícího krému (lidocain) na pokožku před vpichem očkovací látky, snižujeme jejich strach z očkování. Aplikace se provádí 10 minut před očkováním

50 kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání, do škol na žádost rodičů či školy

300 kč

Posudková činnost:

Vyšetření a vydání potvrzení před nástupem do 

150 kč

Každá další přihláška do

50 kč

Vydání posudku o způsobilosti ke vzdělávání na SŠ a VŠ

150 kč

Vydání posudku o způsobilosti k výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele (brigády)

150 kč

Vydání potvrzení pro účast na sportovních akcích, aktivní sportovní činnost

200 kč

Vydání posudku o způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích (tábory, rekreace)

150 kč

Vydání zdravotního průkazu (např.. potravinářsky)

200 kč

Vyplnění formuláře úrazového pojištění, návrhu na lázeňskou péči, ozdravovny

200 kč

Vydání posudku o způsobilosti k řízení motorových vozidel

400 kč

Rozšíření řidičského průkazu

150 kč

Vydání dokladů pro soudy, sociální a pracovní úřady

400 kč

Zapůjčení čističky vzduchu na týden

100 kč

Zapůjčení kojenecké váhy na týden

200 kč

Zapůjčení inhalátoru na týden

100 kč

Zapůjčení elektrické odsávačky mateřského mléka Medela na týden

250 kč

Zapůjčení měřiče okysličení krve na týden

100 kč

Záloha za půjčení pomůcky

500 kč

Zápujčky jsou t.č. nedostupné !!!

Připravujeme:

KREC/TREC

Vyšetření primární imunodeficience ze suché krevní kapky u novorozenců/kojenců před očkováním živou vakcínou

1300 kč

Smlouvy máme uzavřeny s pojišťovnami: 

VZP (111), VoZP (201), ČPP (205), OZP (207), ZPMVR (211)