top of page

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY: 

Připravuje se

ZOTAVOVACÍ AKCE:

 

Potvrzení o způsobilosti k zotavovacím akcím se řídí novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 9, kdy platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Zároveň tento posudek smí vydat pouze registrující poskytovatel zdravotnických služeb. 

Doba na vystavení posudku je dle platné legislativy 14 dní od podání žádosti. 

 

Prosíme rodiče, aby si zařídili potřebná potvrzení řádně a včas, a to i s ohledem na čerpání naší dovolené. 

POSUDKY:

 

Jejich vydávání se řídí zákonem č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve vztahu k PLDD. 

Ve zkratce: 

  • posudek smí vydat pouze registrující VL, PLDD ev. lékař pracovního či tělovýchovného lékařství (dle typu posudku), jiný lékař Vám nesmí posudek vydat

  • zákonná doba na vydání posudku je 14 dní od podání žádosti

  • pokud nebyla provedena preventivní či jiná komplexní prohlídka poslední 3 měsíce je potřebné absolvovat před jeho vydáním vyšetření dítěte přímo v ordinaci

  • lékař má za jeho vydání právní odpovědnost, nejedná se „pouze/jenom o razítko“

  • posudek se vydává vždy za úplatu dle platného ceníku uveřejněného v čekárně či na internetových stránkách ordinace

bottom of page