top of page
Náš tým
IMG_9991.JPG

MUDr. Michaela Šibíková, Ph.D.
 

Vzdělání:
 
2008 - 2015:      Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství
​2016 - 2022:      Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, doktorandské studium

Obor: fyziologie a patofyziologie člověka

Obhajoba disertační práce: Indikátory systémového zánětu u novorozenců, vliv typu porodu na jejich koncentraci
2017:                  ukončení společného pediatrického kmene
​2020:                  atestace z dětského lékařství
2021:                  atestace z praktického lékařství pro děti a dorost
 

Předchozí pracovní zkušenosti:


 2015 - 2019:      Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, Klinika dětí a dorostu, novorozenecké oddělení
​2016:                  Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, stáž na novorozeneckém oddělení
​2019 - 2021:       Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika, Jednotka intenzivní péče
​2019 - dosud:     Fakultní nemocnice v Motole, Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí
 
Kurzy:

2014:                  chirurgická stáž v Burger Hospital, Frankfurt am Main, Německo
​2016:                  Stáž na odd. fyziologických novorozenců a odd. RES v ÚPMD - Podolí
​2017:                  Kurz vývojové neurologie: Thomayerova nemocnice, Dětská neurologie
​2017:                  Krizové stavy v dětské intenzivní péči - simulační workshop, B. Braun, Praha 8
​2018:                  Neonatal life support - ERC: reuscitační kurz, ÚPMD Praha
​2021:                  ATLS (Advance trauma life support) - LF Hradec Králové
​2022:                  EPALS, ERC resuscitační kurz, SIMU Brno
 

Jazykové znalosti:

  • angličtina B2

  • španělština C1

 

Přednášková a publikační činnost:

bottom of page