top of page

Od 1.9.2023 ošetřujeme pacienty výhradně po předchozím objednání, a to včetně pacientů nemocných. Děkujeme za pochopení.

Vítejte na stránkách naší dětské ordinace!

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči pro děti a mladistvé od narození do 19 let.

 

Nabízíme moderní pediatrickou ordinaci a naším cílem je také poskytovat medicínu v příjemném přátelském prostředí. Poskytujeme zde péči, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a přístupů (evidence based medicine). Pravidelně se účastníme různých domácích a mezinárodních vzdělávacích akcí.
‍ 

Samozřejmostí je moderní přístrojové vybavení ordinace. Poskytujeme vyšetření to co je tlustě by se mělo dát překliknout a otevřeli by se krátké ifnormace o uvedeném vyšetření CRP z prstu, Streptest (vyšetření na přítomnost pyogenního streptokoka z krku), vyšetření moči, kontrolu novorozenecké žloutenky neinvazivní metodou pomocí kožního bilirubinometru. Dále disponujeme přístrojem Plusoptix, které slouží ke screeningovému vyšetření zraku od kojeneckého věku. Provádíme také otoskopické vyšetření při podezření na zánět středního ucha a ošetřujeme drobná poranění.  

Dále nabízíme možnost inhalační terapie přímo v ordinaci, například při akutní laryngitidě.

Poskytujeme povinné i nadstandardní očkování a očkování považujeme za výborný nástroj k individuálnímu i kolektivnímu zdraví.

Samozřejmostí je přátelský přístup, odborné rady ohledně péče o dítě, správné výživy, očkování a užívání antibiotik. Zajišťujeme dlouhodobé sledování a odborné poradenství v péči o chronicky i akutně nemocné děti. Po domluvě je možné rovněž zajištění nutričního vyšetření.

 

Je pro nás důležitá vzájemná důvěra a dodržování určitých pravidel, která jsou shrnuta v  Provozním řádu ordinace.

Aktuálně registrujeme pouze novorozence, ostatní pouze po domluvě s ordinací dle aktuální kapacity pracoviště. 

Spolupracujeme:

3a.logotyp_vertikalni 211.png
bottom of page