MUDr. Michaela Šibíková, Ph.D.

Vzdělání: 

 

2008 - 2015:    Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství

2016 - 2022:    Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, doktorandské studium

2017:                  ukončení společného pediatrického kmene

2020:                  atestace z dětského lékařství

 

 

Předchozí pracovní zkušenosti: 

 

2015 - 2019:     Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, Klinika dětí a dorostu,                                           novorozenecké oddělení

2016:                  Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, stáž na novorozeneckém oddělení

2019 - 2021:     Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika, Jednotka intenzivní péče

2019 - dosud:   Fakultní nemocnice v Motole, Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí

 

Kurzy: 

2014:                 chirurgická stáž v Burger Hospital, Frankfurt am Main, Německo

2016:                 Stáž na odd. fyziologických novorozenců a odd. RES v ÚPMD - Podolí

2017:                 Kurz vývojové neurologie: Thomayerova nemocnice, Dětská neurologie

2017:                 Krizové stavy v dětské intenzivní péči - simulační workshop, B. Braun, Praha 8

2018:                 Neonatal life support - ERC: reuscitační kurz, ÚPMD Praha

2021:                 ATLS (Advance trauma life support) - LF Hradec Králové

2022:                 EPALS, ERC resuscitační kurz, SIMU Brno

 

 

Jazykové znalosti: 

 

  •     angličtina B2

  •     španělština C1

IMG_9991.JPG